SPL TOOLS s.r.o.

 

SPL TOOLS s.r.o. se zabývá výrobou kontrolních přípravků pro výrobu autoskel.

 

Jedná se o výrobu maket, skládacích desek, snímacích plechů, šablon, popř.další doplňkovou výrobu dle požadavku zákazníka. Dále se zabývá úpravou a opravou již hotových kontrolních přípravků.

 

Na základě dlouhodobé spolupráce se zákazníkem AGC Automotive Czech a.s. bylo zřízeno pracoviště přímo v areálu AGC Automotive Czech a.s. v Chudeřicích, které má společnost SPL TOOLS s.r.o. dlouhodobě pronajato. Toto pracoviště má vlastní konstrukční kancelář, klimatizovanou halu s CNC frézou pro obrábění, modelárnu a sklad materiálu.

 

Na základě poptávky zákazníků u našich největších odběratelů (AGC Automotive Czech a.s., Saint-Gobain Hořovice) provádíme výrobu na základě oboustranně odsouhlasených ceníků. Pro ostatní zákazníky vyrábíme kontrolní přípravky dle požadavku zákazníka po individuální cenové nabídce na jednotlivou zakázku. Toto platí i pro úpravy a opravy již hotových přípravků. Přípravky dodáváme zákazníkům včetně 3D měření.

 

Mezi stálé zákazníky patří např. AGC Automotive Czech a.s. Bílina, Saint-Gobain Sekurit Hořovice, AGC Autoipari Magyarorszag, AGC Flat Glass Europe Benelux, Pilkington Automotive Finland, Saint Gobain Sekurit Hans Glas Polsko, Saint Gobain Sekurit Benelux.

 

Společnost SPL TOOLS s.r.o je držitelem certifikátu ISO 9001:2015. 

certfikat ISO 9001:2015 - SPL TOOLS - CZ       Vize a Politika Kvality SPL TOOLS - CZ

 

 

Galerie:

   
   
   

 

Projekty

Rozšíření technologického vybavení firmy a navýšení výrobních kapacit

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009896

- Spolufinancováno Evropskou unií.

V rámci předkládaného projektu dojde k pořízení moderních výrobních technologií s cílem začít vyrábět inovovaný produkt v inovovaném výrobním procesu. Jedná se o kontrolní přípravek pro 3D kontrolu autoskel, tzv. makety. V souvislosti s touto inovací je třeba přípravky obrábět na novém typu 5ti-osého CNC obráběcího centra vč. přísl., které bude pořízeno. Nový přípravek bude vykazovat vyšší tuhost a tím vyšší přesnost kontroly.

 

 

Kontakt:

SPL TOOLS, s.r.o.

Zahradní 445

460 01  Liberec 11

Česká republika

 

Tel: +420 482 429 411

Fax: +420 482 429 481

www.spltools.cz

info@spltools.cz

 

Provozovna:

 SPL TOOLS, s.r.o.

Sklárna č. 33

418 25 Chudeřice

 

Tel: + 420 417 814 177

Fax: + 420 417 814 176

 

IČO: 287 14 962

ĎIČ: CZ 287 14 962

Copyright © 2010, SPL TOOLS s.r.o.